Website van Hans en Ivonne van Huessen
Home » WV Ysselmonde » Baggeren haven » baggerblog 1

 

                                Baggeren van de W.Y. haven                            

 

Ja, ja, na jaren van uitstel en veel wikken en wegen gaan we eindelijk de jachthaven van onze W.Y. uitbaggeren.

Ons bestuur heeft zeer veel moeite gedaan om deze grote klus rond te krijgen en wij zullen als leden hen daar zeer dankbaar voor moeten zijn.

Het werk gaat plaats vinden in

november / december 2010 en januari 2011.

De firma Paans & Zonen uit Werkendam zullen met hun kraanschip Elisabeth de klus gaan klaren.

Naast het baggeren zullen de houten palen die onze drijvende steigers op zijn plaats houden vervangen worden door stalen palen van 14 mtr lengte.

 

 zondag 17 oktober 2010

 Het werk is gestart!

 Ja ja de voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren zijn gestart.

Zaterdag 16 oktober is met stille trom het kleine dwars steigertje van de A steiger losgekoppeld en voor zo lang als nodig onder het clubhuis aan de buizen afgemeerd.

Helaas was ik net te laat om een plaatje er van te schieten maar misschien heeft iemand een foto er van en wil die foto aan mij doormailen ( hans@vanhuessen.com)


 

 vrijdag 22 oktober 2010

Hoe gaan we te werk!

De plannen van de planning van de werkzaamheden worden bekend gemaakt door het bestuur van de W.Y.

De firma Paans gaat beginnen aan de noordzijde van de A steiger.

Maar eerst zullen de schepen van dit steigerdeel verhaald moeten gaan worden en de baggercoördinator vraagt dan ook aan alle leden om hun medewerking met het verhalen van hun schip.

Naast het baggeren zullen ook de palen van de steigers vervangen gaan worden door stalen palen van 14 mtr lengte en die komen nu aan de noordzijde van de steiger te staan.

Als dit werk gereed is wordt de zuidzijde van de A steiger aangepakt en worden tevens de oude palen getrokken.

Als steiger A klaar is volgt steiger B, C en D

De verwachting is dat er een aantal elektrakasten  verplaatst moeten gaan worden omdat ze in de weg zitten om de nieuwe stalen palen op een juiste plaats in de grond te trillen.


 

 

Zoals reeds eerder vermeld gaat de firma Paans hun schip " Elisabeth "op dit werk inzetten en voor  de "kenners " onder ons volgen hier wat gegevens van dit schip.

 Gegevens kraanschip Elisabeth

 type :       motorbeunschip

lengte :           33,00 mtr.

breedte :         5,97 mtr.

ledige diepgang :             1,00 mtr.

maximale diepgang : 2,05 mtr.

maximaal laadvermogen : 175 ton

beuninhoud       142 m³

motorvermogen : 240 pk.

spudpalen : 2 stuks hydraulisch bedienbaar; lang 7, 10 of 16 mtr.

nautische apparatuur : het schip en kraan zijn uitgerust met RTK GPS met VRS

plaatsbepaling incl. diepteregistratie.

 GEGEVENS KRAAN

 merk : Nellen

type : draadkraan N 110 L 310 - 2 MS

hefvermogen/bereik : 3 ton bij 10 mtr.

diepte : 25 mtr.

opstelling : vast

grijpers : tremgrijper 700 liter

poliepgrijper           600 liter

open grijper            900 liter

dichte grijper 900 liter

dichte grijper  1.000 liter

graafgrijper     1.000 liter

overigen : kraan is uitgerust met overdruk, airco en

gewichtsregistratiesysteem Loadwise 500.

  

 zondag 24 oktober 2010

Zaterdag 23 oktober heeft de werkploeg de kopsteiger van de A steiger losgekoppeld

en met ondersteuning van een deel van de werksteiger tijdelijk verplaatst.

Daar de kopsteigers als ze losgekoppeld zijn instabiel worden moest voor de zekerheid

met een hulp steiger gewerkt worden.

 Hier is goed te zien dat de kopsteiger er af is gehaald


 
Ook zijn diversen elektrakasten aan de Noordzijde van de A steiger afgekoppeld en verwijderd.

In de werkplaats worden ze gelijk onder handen genomen.

 De elektrakasten in de werkplaats voor een verfbeurt

 Veel jachteigenaren hebben gehoor gegeven om hun schip alvast te verplaatsen en hebben hun schepen afgelopen zaterdag met elkaar verwijderd van de Noord kant van de A steiger.

 Het verplaatsen van de jachten

 U ziet het, het wordt een lege boel aan de Noordzijde van de A steiger


    Een ( bijna ) lege Noordzijde van de A steiger

 Kortom, de firma Paans kan aan de slag om hun klus te klaren.

 

 maandag 25 oktober 2010 

 Hier wordt een deel van de werksteiger afgekoppeld

en daarna wordt dat deel met dhr. Plons versleept om een kopsteiger te ondersteunen.

  

woensdag  27 oktober 2010

We gaan door met de voorbereidingen van het baggeren bij W.Y.

Met speciale meetapparatuur werd de plaats van de nieuwe palen bepaald.

Daardoor moesten er enkele elektrakasten verplaatst worden aan de Noord zijde van de A steiger en zijn er nieuwe gaten geboord voor de kasten.

De kasten zijn weer geplaatst en daardoor moesten de kabels onder het steiger naar en van de elektrakasten  aangepast worden.

Zo te zien een koud klussie !!

In de haven zijn overal schepen van de A steiger te vinden en zelfs op plaatsen waarvan we dachten dat daar geen grote schepen in zouden passen.

schepen, schepen en nog meer schepen

Alle ligplaatshouders moeten er tijdens de gehele bagger periode

rekening mee houden dat de stroom op de steigers voor korte of een langere

periode afgesloten kan zijn.


maandag 1 november 2010

Op de site van " Port of Rotterdam " heb ik de volgende melding gevonden:

Rotterdam Nieuwe Maas 

Hinderlijke waterbeweging vermijden i.v.m. werkzaamheden

1. Vanaf maandag 15 november 2010 tot en met eind februari 2011 worden

    er in de Jachthaven te IJsselmonde gelegen aan de Nieuwe Maas

    ter hoogte van kmr 994, bagger- en heiwerkzaamheden uitgevoerd.

2. In verband met genoemde werkzaamheden, wordt de scheepvaart op de Nieuwe Maas

    gedurende bovenstaande periode verzocht de haven voorzichtig te passeren

    en hinderlijke golfslag en/of waterzuiging te voorkomen.

3. Verkeersaanwijzingen gegeven door de bevoegde autoriteit en/of vanaf

    het ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig dienen stipt te worden opgevolgd.

4. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

- Verkeerscentrale Rotterdam, de wachtchef Verkeersafhandeling,
telefoonnummer 010 - 252 26 01 of marifoonkanaal 11;

- Haven Coördinatie Centrum, de wachtchef Verkeersplanning & Operaties,
telefoonnummer 010 - 252 24 00 of marifoonkanaal 19.

De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam – Rijnmond

28 oktober 2010

*****


Dinsdag 2 november 2010

De bagger coördinator Cor Kindt heeft ons laten weten dat de aannemer op 15 november a.s. zal beginnen met de werkzaamheden in onze haven.

De werkzaamheden welke wij in eigen beheer uit gaan voeren liggen op schema.

Dus, nog even geduld en het echte werk zal een aanvang nemen.

 

klik hier voor het vervolg

laatste upgrade 18-03-2011